JAWNE PYTANIA EGZAMINACYJNE

  • 30/05/2015

Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy są jawne.

Udostępnione zostały na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Pytania dostępne są na stronie info-car.pl/bazapytan/ i będą na bieżąco przez ministerstwo modyfikowane i uzupełniane.

do publicznej informacji przekazanych zostało prawdopodobnie ponad 2000 pytań wszystkich kategorii.

ale nie ma możliwości odpowiadania na nie on line i weryfikowania poprawności odpowiedzi. Pytania opracowane i dostępne na wielu innych portalach np.: https://www.prawo-jazdy-360.pl      https://www.zdamyto.pl  www.prawojazdy.com.pl