Wyposażenie OSK:


Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, laptoopa, odtwarzacza DVD i inne

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

MULIMEDIALNY WYKŁADOWCA 2017 FIRMY CREDO - program wspomagający prowadzenie wykładów. I inne narzędzia-programy, makiety, plansze, schematy.


Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC,